Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Στυλιανή Τζανάκη

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών & Εκτέλεσης Έργων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996845

F: 

+30 2310 996810

E: 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

  • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
  • Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Προϊσταμένη Αρχή: