Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών & Εκτέλεσης Έργων

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Στυλιανή Τζανάκη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών & Εκτέλεσης Έργων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996845
Φαξ: 
+30 2310 996810
Email: 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

  • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
  • Τμήμα Εκτέλεσης Έργων