Τμήμα Κληροδοτημάτων

Προϊσταμένη
Βασιλική Κουζιώρτη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995211
+30 2310 995214
+30 2310 995215
+30 2310 997250
+30 2310 997256
Email: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η κατά τις κείμενες διατάξεις εξακρίβωση και εκκαθάριση των καταλειπομένων στο Πανεπιστήμιο κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
  • η διαχείριση αυτών και η εκτέλεση της βούλησης των διαθετών ή δωρητών,
  • η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Κληροδοτημάτων τήρηση των πρακτικών κλπ.
Προσωπικό: 
Χαρίκλεια Κουκλινού
Φερονικη Σαμαρα
Ευαγγελία Νένου
Φανή Αργυροπούλου