Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Προϊσταμένη
Ελένη Εμμανουήλ
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Προσωπικού
Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 6ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997043
+30 2310 997240
+30 2310 997032
+30 2310 996787
+30 2310 996759
+30 2310 991623
+30 2310 996852
Φαξ: 
+30 2310 996788
Email: 

Στην αρμοδιότητα  του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού υπάγονται:

  • τα θέματα που αναφέρονται στην προκήρυξη, διορισμό, μονιμοποίηση, προαγωγή, μισθολογική εξέλιξη, παραίτηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Διοικητικού Προσωπικού,
  • τη χορήγηση αδειών, επιδομάτων πιστοποιητικών κ.λπ.,
  • στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού.
Προσωπικό: 
Ευφροσύνη Σαρίδου
Ελευθερία Ρουσογιάννη
Ιωάννα Πιαστοπούλου
Ζωή Κοπαϊλα
Ιωάννα Γιαννακίδου
Προϊσταμένη Αρχή: 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΝΤΥΠΑ