Προϊσταμένη
Μαριάννα Μπουχουρούδη

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Προσωπικου
Τμήμα Λοιπού Προσωπικού
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή",  6ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996786
+30 2310 996784
+30 2310 995423

F: 

+30 2310 996788

E: 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού υπάγονται:

  • τα θέματα που αναφέρονται στην προκήρυξη, διορισμό, μονιμοποίηση, βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, χορήγηση αδειών, επιδομάτων, πιστοποιητικών, παραίτηση, συνταξιοδότηση, 
  • στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού, των Επιμελητών, Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών,των αλλοδαπών δασκάλων,των ειδικευομένων ιατρών του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,
  • άδειες (αναρρωτικές, για προσωπικούς λόγους) των αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στην έκδοση των σχετικών πράξεων.

Προσωπικό: 

Μαρία Σεραφίδου
Δέσποινα Χατζηκυριάκου
Μακρίνα Ιακωβίδου

Προϊσταμένη Αρχή: