Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Προϊσταμένη
Παναγιώτα Παρτακελίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996751
+30 2310 991313
+30 2310 991346
Φαξ: 
+30 2310 996725
Email: 

Το αντικείμενο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων είναι η οργανωμένη και συστηματική προβολή του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και πολιτιστικού έργου του Πανεπιστημίου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Για την επίτευξη του γενικού στόχου το Τμήμα είναι το επιτελικό όργανο σχεδιασμού και υλοποίησης εκδηλώσεων αναλόγου περιεχομένου, που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνο για:

  • Οργάνωση και προβολή των επισήμων τελετών και διαφόρων εκδηλώσεων, που διοργανώνει η Πρυτανεία του Α.Π.Θ.
  • Τελετές εγκαινίων και θεμελίωσης.
  • Αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων.
  • Επιμέλεια της Αίθουσας Τελετών σε ορκωμοσίες, συναυλίες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
  • Τήρηση και ενημέρωση πρωτοκόλλου εθιμοτυπίας και αρχείο όλου του προσωπικού.
  • Διαχείριση και ενημέρωση της κεντρικής ιστοσελίδας του Α.Π.Θ.
  • Ηλεκτρονική καταχώρηση εκδηλώσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, προκηρύξεων κ.λ.π. του Α.Π.Θ. 
  • Σύνταξη, στοιχειοθεσία -μέσω Η/Υ- και διακίνηση μηνιαίου εντύπου με τις εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στο Α.Π.Θ.
  • Οργάνωση και λειτουργία τηβεννοθήκης.
Προσωπικό: 
Χρυσή Παπαδάκη
Δήμητρα Καστρίτση
Μαριαννα Παυλιδου