Τμήμα Εκδόσεων

Προϊσταμένη
Παναγιώτα Παρτακελίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Εκδόσεων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 6ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
2310 996828
Email: 
Προϊσταμένη Αρχή: