Προϊσταμένη
Καλλιόπη Συροπούλου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή" 3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996885
+30 2310 996884

F: 

+30 2310 997252

E: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η διεξαγωγή της αλληλογραφίας,
  • η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου,
  • η προετοιμασία των θεμάτων, η τήρηση πρακτικών και συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου και
  • η εκτέλεση των αποφάσεων του.

Προϊσταμένη Αρχή: