Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου

Προϊσταμένη
Καλλιόπη Συροπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή" 3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996885
+30 2310 996884
Φαξ: 
+30 2310 997252
Email: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η διεξαγωγή της αλληλογραφίας,
  • η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου,
  • η προετοιμασία των θεμάτων, η τήρηση πρακτικών και συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου και
  • η εκτέλεση των αποφάσεων του.