Τμήμα Μισθοδοσίας

Προϊστάμενος
Χρυσούλα Λειβαδιώτου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Μισθοδοσίας
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991350
+30 2310 995117
+30 2310 997378
+30 2310 995295
+30 2310 995121
+30 2310 995164
+30 2310 995127
+30 2310 991179
+30 2310 995113
Φαξ: 
+30 2310 995179
Email: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού του Πανεπιστημίου (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργατοτεχνικού Προσωπικού,  κλπ.), οι εκκαθαρίσεις των διαφορών  (εξελίξεις, προαγωγές, χρονοεπιδόματα, λοιπά επιδόματα), η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, η εκκαθάριση βοηθημάτων (αρθρ. 71 του Ν. 5343/32), η καταβολή αποζημιώσεων, η εκκαθάριση αμοιβών μαθητών ΟΑΕΔ. και φοιτητών ΤΕΙ και ΑΕΙ, οι εκκαθαρίσεις αποζημιώσεων των αλλοδαπών υποτρόφων, η καταβολή ανταποδοτικών υποτροφιών, , η αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων και η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων των Δ.Α.Υ.Κ των προς συνταξιοδότηση υπαλλήλων.

Προσωπικό: 
Αγγελική Αστέρη
Θεοφανή Κολτσακίδου
Λεμονιά Κωτούλα
Ελισσάβετ Τσίγκα
Ιωάννα Τσίγκαλου
Αγγελική Τσιφτελίδου
Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου
Αναστάσιος Χρυσοχόου
Γεώργιος Κοτσώνης