Τμήμα Προμηθειών

Προϊσταμένη
Ευαγγελία Κουλιακιώτη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996871
+30 2310 996903
+30 2310 991167
+30 2310 996573
+30 2310 991339

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών με την διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις,
  • ήτοι η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια κινητού και ακινήτου επιστημονικού ή κτιριακού εξοπλισμού και αναλώσιμων ειδών καθώς και για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών (όχι έργων) π.χ. μισθώσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, μεταφορές, εκποίηση υλικών, εκτελωνισμοί, κλπ.
Προσωπικό: 
Χρήστος Μαχαίρας
Δήμητρα Ντασούδη
Κυριακούλα Σταυρακίδου-Τραγιανού
Γεώργιος Λεγνωσίδης