Τμήμα Γενικού Αρχείου

Προϊσταμένη
Στεφανία Σγουρή
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γενικού Αρχείου
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή" 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996768
+30 2310 996789
+30 2310 997499
+30 2310 997498
Φαξ: 
+30 2310 996899
Email: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται η τήρηση:

  • του αρχείου ατομικών φακέλων όλου του προσωπικού  και 
  • του αρχείου όλων των υπηρεσιών

του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Προσωπικό: 
Βασίλειος Ζιώγος
Κων/νος Παπαϊωάννου
Προϊσταμένη Αρχή: