Τμήμα Διαχείρισης

Προϊστάμενος
Σπυρίδων Ηλίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Διαχείρισης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995122
+30 2310 995115
Email: 

Σκοπός του Τμήματος Διαχείρισης είναι η διαχείριση χρηματοοικονομικών και λογιστικών πράξεων της  Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης καθώς και η τήρηση του ηλεκτρονικού της Ταμείου.
Πιο συγκεκριμένα, στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται:
• Η τήρηση του ηλεκτρονικού Ταμείου.
• Η λογιστική διαχείριση των εσόδων και εξόδων.
• Η απόδοση και πληρωμή των κρατήσεων των χρηματικών ενταλμάτων,
• Η παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης,
• Η παρακολούθηση των εσόδων από πρόστιμα δικαστικών αποφάσεων, τηλεφωνικές υπερβάσεις, δίδακτρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παράβολα, δανεισμό βιβλιοθηκών και διαγωνισμούς
• Τήρηση αρχείων μηνιαίων extraits τραπεζικών λογαριασμών, καταστάσεων απόδοσης κρατήσεων και ημερήσιων καταστάσεων πληρωμής προς την Τράπεζα.

Προσωπικό: 
Ευαγγελος Κατσαμπαλος