Τμήμα Περιουσίας

Προϊστάμενος
Αικατερίνη Πάτκου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα Περιουσίας
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996930
+30 2310 997379
+30 2310 997371
+30 2310 997083
Email: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγεται η διαχείριση του κινητού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου από την παραλαβή των ειδών μέχρι την εκποίηση τους. Ειδικότερα, τηρεί μητρώα υλικού και χρεώνει όλο το υλικό διενεργεί τακτικές απογραφές από επιτροπές κάθε δύο χρόνια, συγκρίνει τα στοιχεία απογραφών και εισηγείται μέτρα περιστολής των διαφόρων που προκύπτουν.

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγεται επίσης η καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου και η τήρηση του σχετικού αρχείου.

Προσωπικό: 
Νικόλαος Μανώλης
Θωμάς Κάππας

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΝΤΥΠΑ