Προϊστάμενος
Στυλιανός Χατζηκωνσταντίνου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

 

Τ: 

+30 2310 997047

F: 

+30 2310 995249

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων,
  • η σύνταξη στατιστικών πινάκων και παραστατικών διαγραμμάτων καθώς και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές,  το συνολικό έμψυχο δυναμικό του Πανεπιστημίου και τα διάφορα οικονομικά μεγέθη.

Προϊσταμένη Αρχή: