Τμήμα Συντήρησης & Εκτέλεσης Μικροέργων

Προϊστάμενος
Ιωάννης Παπούλιας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Τμήμα Συντήρησης & Εκτέλεσης Μικροέργων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996836
+30 2310 991111
+30 2310 996815
Email: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η επισκευή και προληπτική συντήρηση των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων,
  • η συντήρηση γενικά όλων των έργων υποδομής,
  • η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για επισκευή, ανακαίνιση και αποκατάσταση βλαβών είτε με τα υπάρχοντα συνεργεία, είτε με εκτέλεση έργου ύστερα από διενέργεια διαγωνισμού,
  • η ανάθεση ή αυτεπιστασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
  • η επίβλεψη των συνεργείων ή αναδόχων που ευθύνονται γι’ αυτήν.
Προσωπικό: 
Σοφία Παπαδοπούλου
Αναστάσιος Θεμελής
Θεολόγος Μπαλίδης
Παναγιώτης Βερζαμάνης