Προϊστάμενος
Ιωάννης Παπούλιας

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Τμήμα Συντήρησης & Εκτέλεσης Μικροέργων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996836
+30 2310 991111
+30 2310 996815

F: 

+30 2310 996810

E: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η επισκευή και προληπτική συντήρηση των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων,
  • η συντήρηση γενικά όλων των έργων υποδομής,
  • η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για επισκευή, ανακαίνιση και αποκατάσταση βλαβών είτε με τα υπάρχοντα συνεργεία, είτε με εκτέλεση έργου ύστερα από διενέργεια διαγωνισμού,
  • η ανάθεση ή αυτεπιστασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
  • η επίβλεψη των συνεργείων ή αναδόχων που ευθύνονται γι’ αυτήν.

Προσωπικό: 

Ειρήνη Πίκου
Σοφία Παπαδοπούλου
Αναστάσιος Θεμελής
Σάββας Χατζηγεωργίου

Προϊσταμένη Αρχή: