Προϊστάμενος
Ιωάννης Σαλματζίδης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών
Κτίριο Βιολογικού, 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 999000

F: 

+30 2310999100

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η υλοποίηση της δικτυακής πολιτικής που χαράσσει το Α.Π.Θ.,
  • η διαχείριση του δικτύου και των τηλεπικοινωνιών και η καταγραφή και η παρακολούθηση του εξοπλισμού,
  • η υλοποίηση της στρατηγικής που χαράσσει η διοίκηση του ιδρύματος,
  • η συγκέντρωση και ο συντονισμός του συνόλου των πολυποίκιλων υπολογιστικών αναγκών, σχετικά με την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπολογιστικών συστημάτων του Α.Π.Θ., υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Στο Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών υπάγεται το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

Προϊσταμένη Αρχή: