Προϊσταμένη
Αγγελική Σαλονικίδου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων 
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 1ος & 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996838

F: 

+30 2310 996810

E: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η επιθεώρηση, ο έλεγχος και η ευθύνη λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου ειδικότερα δε των ηλεκτρικών και θερμικών υποσταθμών, των ανελκυστήρων, των ψυκτικών και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και άλλων.
  • η συντήρηση και κίνηση των αυτοκινήτων.

Προσωπικό: 

Αντώνιος Γκογκίδης
Κωνσταντίνος Σιμάκης
Ιωάννης Μανίτσας
Βασίλειος Πασχαλίδης
Ιωάννης Στράντζαλης
Ιωάννης Κανταρτζόπουλος
Δημήτριος Κώστογλου
Ελένη Λάμαρη

Προϊσταμένη Αρχή: