Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Μαριάννα Μπουχουρούδη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 6ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996794
+30 2310 997410
Φαξ: 
+30 2310 996788
Email: 

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών συντονίζει τη δράση των Διευθύνσεων Προσωπικού, Διοικητικού και Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων με στόχο τη μεθοδικότητα και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των παρεχόμενων υπό αυτών υπηρεσιών.