Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Νικόλαος Μανουσαρίδης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

 

 

Τ: 

+30 2310 996801
+30 2310 996913

F: 

+30 2310 996810

E: 

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008

Προσωπικό: 

Σοφία Φουντουλίδου