Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Στους κύριους σκοπούς της βιβλιοθήκης εντάσσονται η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών. H ενιαία βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει περίπου 29.000 τόμους βιβλίων και 170 τίτλους περιοδικών, από τους οποίους οι 75 είναι ενεργοί, καθώς επίσης και μια πολύτιμη συλλογή σπάνιων βιβλίων. Διαθέτει, επίσης Συλλογή διδακτικών βιβλίων και λεξικών.
Η βιβλιοθήκη  είναι πλήρως μηχανογραφημένη  και η οργάνωση της γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύστημα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Η.Π.Α

Διοικητικό προσωπικό: 
Ειρήνη Αδαλή
Θεοδώρα Ρήγα
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996439
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη
Κτίριο ΝΟΠΕ
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη