Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Γραμματέας: 
Ελένη Καραγκουνάκη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κτίριο ΝΟΠΕ
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995254
Φαξ: 
+30 2310 995250
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image