Γραμματέας: 

Ελένη Καραγκουνάκη

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κτίριο ΝΟΠΕ
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995254

F: 

+30 2310 995250

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: