Νησίδα Η/Υ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Η νησίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής βρίσκεται στην αίθουσα 04 στο υπόγειο του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής σχολής. Η αίθουσα διαθέτει 12 υπολογιστές που είναι προσβάσιμοι από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, τη διεξαγωγή των μαθημάτων που απαιτούν υπολογιστή και τις συνεδρίες της πρακτικής άσκησης.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη νησίδα όλες τις μέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο κ. Σαπουνίδη Θεοδόσιο.        

Υπεύθυνος/η: 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Νησίδα Η/Υ
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής Αίθουσα 04 - Υπόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997412
Email: