Διευθυντής: 

Παναγιώτης Θανασάς Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τομέας Φιλοσοφίας
Γραμματεία
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
2ος όροφος Γραφείο 215
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 997319

F: 

+30 2310 997319