Τομέας Φιλοσοφίας

Διευθυντής: 
Παναγιώτης Θανασάς Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής
Θεόδωρος Πενολίδης Καθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τομέας Φιλοσοφίας
Γραμματεία
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
2ος όροφος Γραφείο 215
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997319
Φαξ: 
+30 2310 997319