Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Γραμματέας: 
Σάββας Παπαδόπουλος
Διεύθυνση: 

Γραμματεία Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κτίριο Διοίκησης-3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
2310995206
2310995203
2310995220
2310991608
Φαξ: 
2310996772
Email: 
Προσωπικό γραμματείας: 
Κλεονίκη Γεωργακοπούλου
Ιωάννα Παζαρλόγλου
Ευαγγελία Πειραζερίδου
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image