Νησίδα Υπολογιστών Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής

Η Νησίδα Υπολογιστών της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Πύργος, λειτουργεί καθημερινά από  τις 09:00 - 19:30 και διαθέτει 25 θέσεις εργασίας.  Δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, οι υποψήφιοι διδάκτορες/ισσες. Για την πρόσβαση στη Νησίδα απαιτείται λογαριασμός e-mail του Α.Π.Θ, ο οποίος αποκτάται από τον ενδιαφερόμενο/η με την προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος στην υπηρεσία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Υπεύθυνος/η: 
Γεώργιος Πριμεράκης Διοικητικό Προσωπικό
Υπεύθυνος
Γεώργιος Πριμεράκης
Προϊστάμενος
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Κτίριο Πύργος, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 54 124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991203
30 2310 995041