Νησίδα Υπολογιστών Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής

Η Νησίδα Υπολογιστών της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής βρίσκεται στον 3ο όροφο του κτιρίου Πύργος, λειτουργεί καθημερινά από  τις 09:00 - 19:00 και διαθέτει 11 θέσεις εργασίας.  Δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, οι υποψήφιοι διδάκτορες/ισσες καθώς και οι μετεκπαιδευόμενοι/ες των Διδασκαλείων. Για την πρόσβαση στη Νησίδα απαιτείται λογαριασμός e-mail του Α.Π.Θ, ο οποίος αποκτάται από τον ενδιαφερόμενο/η με την προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος στην υπηρεσία του Κ.Υ.Τ.Π.

Προϊστάμενος
Βασίλειος Κούβαρης
Προϊστάμενος
Νικόλαος Γρηγοριάδης
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Κτίριο Πύργος, 3ος όροφος (αριθμ. 302), Πανεπιστημιούπολη, 54 124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991203