Νησίδες Η/Υ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Στο Τμήμα λειτουργούν 2 νησίδες Η/Υ.

 

Η πρώτη βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Δ΄ της Πολυτεχνικής Σχολής και αριθμεί 15 θέσεις εργασίας.

Υπεύθυνος είναι ο κος Λάζαρος Σιμιτσής (ΕΤΕΠ) τηλ: 2310996310, email: simitsis@eng.auth.gr.

Λειτουργεί καθημερινά 08:30-13:30.

 

Η δεύτερη βρίσκεται στο Κτίριο Ε13 Πολυτεχνικής Σχολής (Ισόγειο) και αριθμεί 60 θέσεις εργασίας.

Λειτουργεί καθημερινά 08:00-15:00. Τα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται ακολούθως.

Υπεύθυνος/η: 
Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης Διοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Νησίδα Η/Υ  "Βεργίνα"  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κτίριο Ε13 Πολυτεχνικής Σχολής (Ισόγειο)

Πανεπιστημιούπολη

54124  Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 994379
Email: