Στο Τμήμα λειτουργούν 2 νησίδες Η/Υ.

Η μία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Δ΄ της Πολυτεχνικής Σχολής και αριθμεί 20 θέσεις εργασίας. Υπεύθυνος είναι ο κος Λάζαρος Σιμιτσής (ΕΤΕΠ). Στ. Επικ: τηλ: 2310996310, email: simitsis@eng.auth.gr . Λειτουργεί καθημερινά 08:30-15:00.

Η 2η νησίδα βρίσκεται στο Κτίριο Ε13 Πολυτεχνικής Σχολής (Ισόγειο) και αριθμεί 60 θέσεις εργασίας.

Λειτουργεί καθημερινά 09:00-18:00. Τα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται ακολούθως.

Υπεύθυνος/η: 

Αντώνιος Δημητρίου Διοικητικό Προσωπικό

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Νησίδα Η/Υ  "Βεργίνα"  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κτίριο Ε13 Πολυτεχνικής Σχολής (Ισόγειο)

Πανεπιστημιούπολη

54124  Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 994379
+30 2310 994370

E: