Νησίδα Η/Υ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λειτουργεί καθημερινά 08:30-15:00

Υπεύθυνος/η: 
Λάζαρος Σιμιτσής Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Κτίριο Δ - Ισόγειο,
ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή,
54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 
+302310996310
Email: