Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Διευθυντής
Δημήτριος Μητράκος Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Γραμματέας
Σιμόνα Κυρβέη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Κτίριο Δ΄ Πολυτεχνικής Σχολής (5ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη

54124, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996317

Ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών υπολογιστών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής, της θεωρίας κυκλωμάτων, του αυτομάτου ελέγχου, των υπολογιστών και της επεξεργασίας πληροφορίας.

Διδακτικό αντικείμενο: 
  • Ανάλυση και σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υπολογιστή, Διαγνωστική βλαβών αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, Αξιοπιστία κυκλωμάτων και συστημάτων, Τεχνικές ανάλυσης και βελτιστοποίησης Δικτυωμάτων και συστημάτων, ηλεκτρονικά συστημάτων μετρήσεων.
  • Ρομποτική, Συστήματα ελέγχου, Μη γραμμικά συστήματα, Βιομηχανικός έλεγχος και αυτοματισμοί, Βιομηχανικά ηλεκτρονικά, Συστήματα πραγματικού χρόνου, Προβλήματα ελαχιστοποίησης απωλειών κινητήρων, Τεχνικές διαμόρφωσης και προσομοίωσης, Τεχνητή νοημοσύνη.
  • Πολυδιάστατη ψηφιακή επεξεργασία σήματος/εικόνας, Αρχιτεκτονικές και αλγόριθμοι παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας, Αλγόριθμοι ανίχνευσης, εκτίμησης και ομαδοποίησης.
  • Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Εφαρμογές μικροεπεξεργαστών, Τεχνικές μικροπρογραμματισμού, Ψηφιακά συστήματα ελέγχου, Οραση υπολογιστών, Κωδικοποίηση φωνής, Δίκτυα δεδομένων, Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι, Συστήματα βάσεων δεδομένων, Οργάνωση αρχείων, Λειτουργικά συστήματα.