Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Γραμματέας: 
Ευδοξία Μαυρίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κτίριο Δ΄ Πολυτεχνικής Σχολή, Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996391
+30 2310 996392
+30 2310 994378
Φαξ: 
+30 2310 996292
Email: 
Προσωπικό γραμματείας: 
Ιωάννα Κουρέτα
Χρυσή Μπιλιάκη
Αικατερίνη Καστρινάκη
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image