Εκλογές Κοσμητόρων & Προέδρων 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Σχολή Καλών Τεχνών

Προκήρυξη

Υπόδειγμα αίτησης υποβολής υποψηφιότητας

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη κωλύματος εκλογιμότητας

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων (5-7-2019)

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Εκλογών

 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη

Υπόδειγμα αίτησης υποβολής υποψηφιότητας

Υπόδειγμα υπεύθυνσης δήλωσης περί μη κωλύματος εκλογιμότητας

Ανακήρυξη Υποψηφιότητας

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Εκλογών

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τμήμα Γεωλογίας

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τμήμα Θεάτρου

Τμήμα Κτηνιατρικής

Τμήμα Ψυχολογίας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ