Εκλογές Κοσμητόρων & Προέδρων 2019

Κοσμήτορες Σχολών

 

Πρόεδροι Τμημάτων

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας