Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΤΔΕ

Η Νησίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα παραμείνει κλειστή για το επόμενο χρονικό διάστημα για τεχνικούς λόγους. 

Υπεύθυνος/η: 
Βασίλειος Κουλούντζος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νησίδα Η/Υ Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.

Αρχαιολογικού Μουσείου 29

54640 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991245
Φαξ: 
+30 2310 995083
Email: