Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών

Διευθυντής: 
Νικόλαος Λαμπρινός Καθηγητής
Διευθυντής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τομέας Θετικών Επιστημών & Νέων Τεχνολογιών

Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, 5ος Όροφος

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995082
Φαξ: 
+30 2310 995082
Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, βιολογία, υγεία, περιβάλλον, γεωγραφία και οι διδακτικές τους, καθώς και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται η δραστηριότητα των μελών του Τομέας είναι οι ακόλουθες:

  • Παρατηρησιακή Αστρονομία, η Αστρονομία στην Εκπαίδευση και δημόσια κατανόηση των Θετικών Επιστημών
  • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών : Προγράμματα Σπουδών Φυσικών, Επιστημών, Σχεδιασμός διδακτικού υλικού με βάση την ιστορία της Φυσικής, τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και τη συνάφεια με την καθημερινή ζωή
  • Θέματα διδασκαλίας και μάθησης Φυσικών Επιστημών και σχεδιασμός ερευνητικά τεκμηριωμένων διδακτικών σειρών, σχεδιασμός ανάπτυξη και διερεύνηση της παιδαγωγικής αξιοποίησης ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες, μελέτη της εκπαίδευσης και των πρακτικών εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Διδασκαλία και χρήση ψηφιακών μέσων στη Γεωγραφία
  • Τεχνολογική ανάπτυξη, Χημική Μηχανική, Νέες Τεχνολογίες και σύγχρονοι προβληματισμοί, Φιλοσοφία και Ηθική της Τεχνοεπιστήμης, Θεωρία των αξιών και Εκπαίδευση
  • Διδακτική Μαθηματικών, Μαθηματική Εκπαίδευση και ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης
  • Ιστορία, Φιλοσοφία και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Διδασκαλία της φύσης των Φυσικών Επιστημών με πολυμεσικές αφηγήσεις και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης
  • Υπαίθριος χώρος και αγωγή, Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμο σχολείο, Διδακτικές τεχνικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες