Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού

Διευθυντής
Γεώργιος Γρόλλιος Καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τομέας Παιδαγωγικής & Κοινωνικού Αποκλεισμού

Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, 5ος Όροφος

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995082
Φαξ: 
+30 2310 995083

 

Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τον Τομέα είναι:

 • Παιδαγωγική της ένταξης,
 • Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση,
 • Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση,
 • Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας,
 • Εισαγωγή στην παιδαγωγική,
 • Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο,
 • Αναλυτικά προγράμματα: Θεωρία και πράξη,
 • Εκπαιδευτική πράξη και αναπηρία,
 • Εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης στο γενικό σχολείο,
 • Εκπαιδευτικοί: αποστολή, ρόλος και επάγγελμα,
 • Μειονότητες και μαθηματικά,
 • Ψηφιακός γραμματισμός,
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας,
 • Ειδικά θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
 • Αυταρχισμός & δημοκρατία στο σχολείο & στη σχολική τάξη,
 • Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα,
 • Ειδικά θέματα παιδαγωγικής,
 • Σχολική αποτυχία.