Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών

Διευθυντής: 
Ιωάννα Μπίμπου Καθηγήτρια
Διευθυντής
Ιωάννα Μπίμπου Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών

Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, 5ος Όροφος

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995030
Φαξ: 
+30 2310 995083

Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τον Τομέα είναι:

 • Πρώτη ανάγνωση και γραφή,
 • Σχολικός γραμματισμός,
 • Μορφές γραμματισμού με έμφαση στον εικονικό γραμματισμό,
 • Διδακτική της δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Θεωρία της λογοτεχνίας,
 • Νεοελληνική λογοτεχνία και λογοτεχνική εκπαίδευση,
 • Ψυχολογία με έμφαση στο σχεδιασμό ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων,
 • Κλινική κοινωνική ψυχολογία,
 • Κλινική ψυχολογία - εφαρμογές στο χώρο του σχολείου,
 • Φιλοσοφία της παιδείας,
 • Ιστορία και ιστορική εκπαίδευση,
 • Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης,
 • Παιδαγωγική και υπολογιστική γλωσσολογία,
 • Εκπαιδευτική πολιτική.

Στον Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών εμπίπτει επίσης και η διδασκαλία  Ξένων Γλωσσών και συγκεκριμένα, Παιδαγωγικά κείμενα στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.