Γραμματέας: 

Ζαχαρίας Κουκουνάρης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995028
+30 2310 995048
+30 2310 995054
+30 2310 995056
+30 2310 995057
+30 2310 995060

F: 

+30 2310 995063

E: 

Προσωπικό γραμματείας: 

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: