ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Επιλογή προβολής: Ημέρα Εβδομάδα Μήνας Έτος
2018

Monday, 27 August 2018

International Summer School on Movement Science in Ageing, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α (3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη 546 36)