Ενημέρωση Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ισχύει η ηλεκτρονική εγγραφή των φοιτητών του Α.Π.Θ. που επιθυμούν να σιτίζονται στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη στην ηλεκτρονική σελίδα Αίτησης Σίτισης .

Αναρτώνται ο  τρόπος εγγραφής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, οι δικαιούμενοι φοιτητές προηγούμενων ετών θα σιτίζονται με την επίδειξη της περσινής κάρτας σίτισης ή το πάσο, οι δε πρωτοετείς φοιτητές με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 992612.  

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!