Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών».

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Submitted from on 20/09/2017 @ 11:03