Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τακτικών μελών της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (Ε.Γ.Α.) Άρθρο 3 {(α) Τακτικά Μέλη}, τον Εσωτερικό Κανονισμό της Άρθρα 15, 16, 17, 18, 21 και την Σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Α. (18-12-2017):

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Α.

1. Μία (1) θέση για το Τμήμα Φυτικής Γεωργικής Παραγωγής
2. Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
3. Μία (1) θέση για το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων
4. Μία (1) θέση για το Τμήμα Βιοτεχνολογίας – Βιολογίας
5. Μία (1) θέση για το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
6. Μία (1) θέση για το Τμήμα Γεωργικής & Δασικής Μηχανικής και Διαμόρφωσης Τοπίου
7. Δύο (2) θέσεις για το Τμήμα Κτηνιατρικής
8. Μία (1) θέση για το Τμήμα Δασών και Δασικών Προϊόντων
9. Μία (1) θέση για το Τμήμα Οικολογίας & Περιβάλλοντος
10. Μία (1) θέση για το Τμήμα Διαφόρων Επιστημών

Οι επιθυμούντες να κριθούν για την κατάληψη μίας θέσεως εξ’ αυτών που προκηρύχθηκαν, θα πρέπει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της ΕΓΑ (www.haa.aua.gr), να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στον Αντιπρόεδρο της Ε.Γ.Α. Καθηγητή κ. Γεώργιο Ζέρβα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Κτήριο Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ).

Συνημμένα αρχεία