Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Φιλοσοφίας
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Tuesday, 18 October, 2016 (All day) to Wednesday, 19 October, 2016 (All day)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Constantine the Philosopher University in Nitra - Aristotle University of Thessaloniki - Slovac Philosophical Accosiation
Submitted on 22/07/2016 @ 15:56