Τμήμα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Head of Department
Eleni Koiliaraki
Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Προσωπικού
Τμήμα Διδακτικού Ερευνητικοού Προσωπικού
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 6ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996793
+30 2310 998720
+30 2310 996785
+30 2310 991307
+30 2310 997177
+30 2310 995114
+30 2310996792
+30 2310995190
+30 2310996795
+30 2310997180
+30 2310991389
+30 2310997182
+30 2310996854
+30 2310 991312
+30 2310 996796
Φαξ: 
+30 2310 996788
Email: 

 
 
 
Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται:

  • τα θέματα που αναφέρονται στην προκήρυξη, διορισμό, πρόσληψη, εξέλιξη, μονιμοποίηση, μετάκληση, παραίτηση, συνταξιοδότηση και στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, των Επισκεπτών καθηγητών, των εντεταλμένων Επίκουρων καθηγητών, των ειδικών επιστημόνων και των διδασκόντων βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980,
  • στην έκδοση των σχετικών πράξεων,
  • στην χορήγηση αδειών, πιστοποιητικών και επιδομάτων.
Administrative Staff: 
Eleni Koiliaraki
Evangelia Kiourtzoglou
Fani Mesochoritou
Melpomeni Leontara
Dimitra Kadi
Evgenia Christopoulou
Damiani Vavliaki
Ilias Petridis
Sotiria Adamidou
Georgios Knapek
Lydia Psatha
Lemonia Gkavou
Christina Baira
Theocharoula Geromichalou
Adriani Kaltourimidou