Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Η Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων υλοποιήθηκε με την εθελοντική εργασία μελών του Ιδρύματος OKFN Greece http://open-data.okfn.gr/about, φοιτητών και αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Επιστήμη του Διαδικτύου του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ και της Μονάδας Σημασιολογικού Ιστού του ΑΠΘ.  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων (23-2-2013) η Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού του Α.Π.Θ. καλεί τους όλους τους δημόσιους φορείς και αλλά τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου