Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κτηνιατρικής

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2881/18-2-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Θεωρητική και εφαρμοσμένη Διατροφή Θηλαστικών και Πτηνών»,
«Διατροφή Ζώων με ιδιαίτερη Ενασχόληση των Έλεγχο της Ποιότητας των Ζωοτροφών»,
«Μαιευτική και Παθολογία Αναπαραγωγής Μηρυκαστικών»,
«Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογία Μαστού Μηρυκαστικών»,
«Παθολογία Ζώων Συντροφιάς», 6) «Παθολογία μικρών Μηρυκαστικών»,
«Παθολογική Ανατομική των Ζώων»,
«Φυσιοπαθολογία & Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων», και
«Φυσιοπαθολογία και Διαχείριση της Αναπαραγωγής των Μηρυκαστικών Ζώων».

2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2888/28-5-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του»,
«Ζωική Παραγωγή»,
«Κτηνιατρική Ακτινολογία»,
«Ιχθυολογία – Υδατοκαλλιέργειες - Ιχθυοπαθολογία»,
«Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική»,
«Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος»,
«Οικονομία Ζωικής Παραγωγής και Εφαρμοσμένης Στατιστικής»,
«Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» και
«Βιοχημεία»

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2900/22-12-2014  τροποποίησε προηγούμενες αποφάσεις της (συνεδριάσεις Συγκλήτου με αριθμό 2881/18-2-2014 και 2888/28-5-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κτηνιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική», «Ζωική Παραγωγή», «Κτηνιατρική Ακτινολογία», «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς» και «Βιοχημεία», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου :2905/19-2-2015.

Η Σύγκλητος στην συνεδρίασή της με αριθμό 2905/19-2-2015 :

α) ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κτηνιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Μακροσκοπική Ανατομική, Μικροσκοπική Ανατομική και Εμβρυολογία των κατοικιδίων Ζώων», «Κτηνιατρική Αναισθησιολογία», «Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων με κύρια κατεύθυνση τα Βακτήρια και τα Νοσήματα που αυτά προκαλούν» και «Βακτηριολογία και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων» και

β) τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2888/28-5-2014) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα: «Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του» και «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» και ενέκρινε τα τροποποιημένα μητρώα για τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.
 

5.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2908/8-4-2015
Γνωστικό αντικείμενο:
«Παθολογία Χοίρου»

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2911/24-6-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2911/24-6-2015, ενέκρινε τα παρακάτω μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει:

"Μαιευτική και Φυσιολογία της Αναπαραγωγής των Ζώων Συντροφιάς"

"Τεχνολογία Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης"

"Παρασιτολογία και παρασιτικά νοσήματα"

"Κτηνιατρική Γενική Παθολογία και Παιδευτική"

"Μικροβιολογία - Λοιμωξιολογία"

Επίσης, τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (αριθ. Συνεδρίασης 2888/28-5-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, για το γνωστικό αντικείμενο "Οικονομία Ζωϊκής Παραγωγής και Εφαρμοσμένης Στατιστικής".

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2917/29-10-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2917/29-10-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Κτηνιατρική Φυσιολογία", " Φυσιολογίας των Ζώων", " Μοριακή Μικροβιολογία", " Παθολογία Πτηνών", "Κτηνιατρική Χειρουργική-Εντατική Θεραπεία" και " Κτηνιατρική Απεικονιστική Διαγνωστική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (29-10-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογία Μαστού Μηρυκαστικών", "Παθολογία Ζώων Συντροφιάς", "Παθολογία μικρών Μηρυκαστικών", "Θεωρητική και εφαρμοσμένη Διατροφή Θηλαστικών και Πτηνών", "Διατροφή Ζώων με ιδιαίτερη Ενασχόληση τον Έλεγχο της Ποιότητας των Ζωοτροφών", "Μαιευτική και Παθολογία Αναπαραγωγής Μηρυκαστικών", "Ιχθυολογία - Υδατοκαλλιέργειες - Ιχθυοπαθολογία", "Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική", "Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος", "Παθολογική Ανατομική των Ζώων", "Φυσιοπαθολογία & Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων", "Φυσιοπαθολογία & Διαχείριση της Αναπαραγωγής των Μηρυκαστικών Ζώων", "Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του", "Ζωική Παραγωγή", "Κτηνιατρική Ακτινολογία", "Οικονομία Ζωικής Παραγωγής και Εφαρμοσμένης Στατιστικής", "Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

9. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2923/11-3-2016, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

"Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-3-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

10. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2924/14-4-2016, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

"Kτηνιατρική Εμβρυολογία, Μικροσκοπική και Μακροσκοπική Ανατομική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (14-4-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

11. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2927/30-6-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2927/30-6-2016, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

"Xειρουργική"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (30-6-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

12. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2930/31 - 8 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2930/31 - 8 - 2016 ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

" Βιοχημεία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (31-8-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

13. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9 - 11 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9 - 11 - 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:
"Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα" 

Στην ίδια Συνεδρίαση ενέκρινε και το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο: "Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (9-11-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

14. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Xειρουργική Ιπποειδών"

Στην ίδια συνεδρίαση τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2917/29-10-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

"Παθολογία Πτηνών"

και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Επίσης, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο για το γνωστικό αντικείμενο:

"Παθολογία Χοίρου"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: