Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
"Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου"
"Ήχος στον Κινηματογράφο"
"Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης"
"Θεωρία Κινηματογράφου"
"Ιστορία και Θεωρία Κινηματογράφου"
"Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία"
"Μοντάζ Κινηματογράφου"
"Μοντάζ στον Κινηματογράφο Μυθοπλασίας - Ντοκυμαντέρ"
"Μουσική στον Κινηματογράφο"
"Σενάριο Κινηματογράφου"
"Σκηνογραφία - Ενδυματολογία Κινηματογράφου"
"Σκηνοθεσία Κινηματογράφου"
"Παραγωγή, Διεύθυνση Παραγωγής Κινηματογράφου"
"Παραγωγή Κινηματογράφου"

2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2895/8-10-2014
Γνωστικά αντικείμενα:
«Ιστορία και Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης»

3.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2911/24-6-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2911/24-6-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2883/19-3-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Κινηματογράφου για τα γνωστικά αντικείμενα: «Ήχος στον Κινηματογράφο» και «Μουσική στον Κινηματογράφο» , και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

4.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2916/2-10-2015

H Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2916/2-10-2015, ενέκρινε την επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης".

 Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών (2-10-2017) από την  έγκριση του παραπάνω μητρώου, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

5.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

H Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2919/11-12-2015, ενέκρινε την επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

1. "Θεωρία Κινηματογράφου"
2."Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου"
3."Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία"
4."Μοντάζ Κινηματογράφου"
5."Μοντάζ στον Κινηματογράφο Μυθοπλασίας-Ντοκιμαντέρ"
6."Σενάριο Κινηματογράφου"
7."Σκηνογραφία-Ενδυματολογία Κινηματογράφου"
8."Σκηνοθεσία Κινηματογράφου"
9."Παραγωγή, Διεύθυνση Παραγωγής Κινηματογράφου"
10."Παραγωγή Κινηματογράφου"

 Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών (11-12-2017) από την  έγκριση των παραπάνω μητρώων, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23 - 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2919/11-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Σκηνοθεσία Κινηματογράφου"

και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

Συνημμένα αρχεία: