Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια διαλυτών.

Ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (Εργαστήριο Οργανικής Χημείας) του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. πρότιθεται να προμηθευτεί τους παρακάτω διαλύτες:

  • Acetone 320Kgs
  • Ethyl acetate 180Kgs
     
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Tuesday, 9 September, 2014 - 11:15
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία