Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος

Director
Dimitrios Balis Professor
School of Physics
Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικής

Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Ο Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1982, σύμφωνα με το νόμο 1268/1982, και αποτελεί έναν από τους πέντε τομείς του Tμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Είναι οργανωμένος σε  τέσσερα εργαστήρια-ερευνητικές ομάδες οι οποίες ενεργοποιούνται  σε ευρύ φάσμα ερευνητικών και διδακτικών αντικειμένων που περιλαμβάνει: τη Φυσική Περιβάλλοντος , τις Εφαρμογές Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού και Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, τις Ραδιοεπικοινωνίες, την Επιστήμη των Υλικών και τα Ηλεκτρικά κυκλώματα.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Το διδακτικό προσωπικό του τομέα υποστηρίζει την  εκπαίδευση α)των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής με διδασκαλία μαθημάτων και επίβλεψη πτυχιακών εργασιών και β)των φοιτητών των πέντε προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος φυσικής, με διδασκαλία μικρού ή μεγάλου αριθμού μαθημάτων και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.

 Τα διδακτικά αντικείμενα του τομέα είναι:

A. Προπτυχιακά

Φυσική Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ατμοσφαιρική Τεχνολογία, Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές, Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός, Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές, Ηλεκτρικά Κυκλώματα(γενική θεωρία και εργαστηριακές εφαρμογές, γραμμικά και μή γραμμικά συστήματα), Ηλεκτρομαγνητισμός, Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων και Εφαρμογές (μικροκυματικές διατάξεις και κεραίες), Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός, Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρακουστική, Θέματα Εφαρμοσμένης Φυσικής, Δομή των Υλικών, Φυσική του Ανθρωπίνου Σώματος , Βιοφυσική, Θέματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής(σε επίπεδο εργαστηριακής άσκησης), Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική

Β. Μεταπτυχιακά

Τα αντικείμενα διδασκαλίας στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι κατά ένα ποσοστό αντίστοχα εκείνων των προπτυχαικών μαθημάτων αλλά με ύλη που προσφέρει γώσεις πέραν εκείνων των προπτυχιακών, εξειδικευμένες και σε ανώτερο επίπεδο. Διαδάσκονται επίσης μαθήματα με αντικείμενα εκτός εκείνων των προπτυχιακών, όπως : Δίκτυα Επικοινωνίας και Yπολογιστών, Δορυφορικές Εποικοινωνίες, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Ραδιοεπικοινωνίες, Γλώσσες Προγραμματισμού, Διοίκηση και Διαχείρηση Επικοινωνιών, Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών, Διαχείρηση Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Περιβαλλοντική Μετεωρολογία, Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας, Φυσική του Οριακού Στρώματος, Φυσικές Ιδιότητες των Υλικών, Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών, Εφαρμογές Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού, Νανοσύνθεση και Νανοδιεργσίες

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τομέα εκτείνεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Ανάπτυξη και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών
 • Ατμοσφαιρικό περιβάλλον και περιφερειακό κλίμα
 • Βιοϊατρική τεχνολογία
 • Δυναμική μη-γραμμικών κυκλωμάτων και συστημάτων
 • Κρυσταλλογραφία
 • Παρασκευή και μελέτη παχέων επικαλύψεων
 • Ραδιοεπικοινωνίες
 • Τεχνολογία ατμοσφαιρικών μετρήσεων
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας με τη χρήση ακτίνων laser
 • Φυσική περιβάλλοντος
 • Φυσική της ατμόσφαιρας