Νησίδα Η/Υ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

To Νέο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί από το 2009 ως χώρος εκπαίδευσης στην πληροφορική και τις οικονομικές εφαρμογές της. Στο Εργαστήριο διατίθενται πενήντα υπολογιστές με εκτυπωτές, σαρωτές κ.α., οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των διδακτικών και ερευνητικών δράσεων του τμήματος.
Σκοπός του Εργαστηρίου Πληροφορικής είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και η εξυπηρέτηση ευρύτερων σκοπών του Πανεπιστημίου που ορίζονται από τα αρμόδια συλλογικά όργανά του.

Υπεύθυνος/η: 
Associate Professor
Διεύθυνση: 

Κτήριο ΝΟΠΕ, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο: 
2310996458
2310996432
2310997181
Φαξ: 
2310996432
Email: