Κείμενο προκήρυξης

Τa παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996267 e-mail: info@cheng.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1571)            

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310-999288, 999044 e-mail: gnikifor@auth.gr, sofia@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1572)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1573)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1575)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996022 e-mail: meng@meng.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1574)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

409/04-05-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Tuesday, 11 July, 2017 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Submitted on 15/05/2017 @ 13:52