Το δίκτυο UN SDSN (United Nations Sustainable Development Solutions Network) ιδρύθηκε από τον τέως Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon και άρχισε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 2012 με σκοπό να συνδέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα με προσωπικότητες και λήπτες αποφάσεων στους χώρους της κεντρικής διοίκησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο στην προσπάθεια για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Διευθυντής του διεθνούς δικτύου είναι ο καθηγητής Jeffrey Sachs του Earth Institute του Columbia University. Η Γραμματεία του δικτύου φιλοξενείται από την Οργάνωση «SDSN Association» (http://unsdsn.org/about-us/sdsn-association), η οποία ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό την υποστήριξη του δικτύου UN SDSN στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και έχει γραφεία στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη. Τα μέλη οργανώνονται σε εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων έργων και λύσεων, τη σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεισφορά στον καθορισμό της ατζέντας δράσης για μετά το 2015.

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της με αριθμό 2939/23-2-2017 αναγνωρίζοντας τη σημασία των στόχων του δικτύου, αποφάσισε τη συμμετοχή του ΑΠΘ στο Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο SDSN-Greece (www.unsdsn.gr). Στην ίδια συνεδρίαση η Σύγκλητος αποφάσισε να ορίσει τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Νικόλαο Θεοδοσίου (niktheod@civil.auth.gr), ως σύνδεσμο μεταξύ ΑΠΘ και SDSN-Greece.

Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου SDSN-Greece θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, παράλληλα με τη διεξαγωγή του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου SDSN Mediterranean Conference, στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2017, με τη συμμετοχή του διευθυντή του διεθνούς δικτύου καθηγητή Jeffrey Sachs (http://fleximeets.com/sdsngr17).

Παράλληλα με την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου θα ενεργοποιηθεί και το δίκτυο SDSN Youth (http://unsdsn.org/get-involved/youth) που απευθύνεται στους νέους και στόχο έχει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των νέων για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ως campus coordinator του δικτύου SDSN Youth για το ΑΠΘ έχει οριστεί η φοιτήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Μαρία Λυκογιάννη (mlykogianni@gmail.com). 

Submitted from on 05/09/2017 @ 14:18