Ανακοινώνεται ότι η καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από τις 28-09-2017.

Τα χρήματα θα κατατεθούν απευθείας στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

Submitted from on 27/09/2017 @ 10:41