"Ο Γιάννης των ασφοδελών λειμώνων" | Αφιέρωμα στη μνήμη του Γιάννη Παντή